Cursos

Adapta’t a la nova LOPDGDD. TALLER PRÀCTIC

divendres de 9-14h

Objectius

Aportar als participants les eines necessàries per aplicar la legislació actual sobre la protecció de dades de caràcter personal que afecten a totes les organitzacions, i el contingut del nou RD 1720/2007e Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Adreçat a

Persones amb la responsabilitat de gestionar les dades de caràcter personal a la seva empresa, o que vulguin iniciar-se en aquest àmbit professional. Gerents d’empreses, responsables i tècnics de Sistemes d’Informació, i responsables i tècnics de RH.
Temari:
Aplicació pràctica del Reglament General de Protecció de Dades per empreses en el periode de transició:
1. Consentimient
2. Informació– Clausules Informatives
3. Análisis de Riscos i Evaluacions de l’impacte sobre la protecció de dades
4. Drets dels interessats
5. Delegats de proteccin de dades. Certificació
6. Relació entre responsables i encargats
7. Casos pràctics
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples.
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
200,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
180,00 EUR

Quan

divendres, 29 de novembre, 2019
Hores: 5h
divendres de 9-14h

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta