Cursos

ADR MANIPULACIÓ DE MERCADERIES PERILLOSES

Dijous de 9-14h i de 15-18h

Aquest curs de MANIPULACIÓ DE MERCADERIES PERILLOSES ofereix les normes generals d'obligat coneixement per als treballadors/es labors de manipulat o transport d'aquest tipus de mercaderies. De la mateixa manera, s'ofereixen unes recomanacions en cas d'averia o accident i una classificació de les mateixes, al costat de les disposicions específiques per cada tipus.

Objectius

Acreditar-se com a carregador, descarregador, embalador de mercaderies perillosas, segons capítol 1.3 del ADR y article 37 del RD 97/2014.
Coneixer conceptes básics de la normativa de l'embalatje, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses per al seu transport per carretera;
Reconeixer mercaderies perilloses, riscos i requisits per al transport;
Sensibilizar als assistents de les consequències, dany i sancions si no s'apliquen els procedimients i controls adequats

Adreçat a

Personal que realitza envasats, càrrega i/o descàrrega industrial de productes químics perillosos, combustibles, productes pel tratament d'aigues, productes de neteja, productes de manteniment, residus perillosos, productes de laboratori, productes fitosanitaris, desinfectants, alcohols, draps amb olis, pintures, disolvents, adhesius, clor per l'agua, tints, colorants, barnís, perfumeria, aerosols, bateries usades, extintors, ampolles de gas.
Temari:
Identificació i clasificació de mercaderies perilloses
Tipus d' embalatges, característiques, us, vida útil, assajos
Operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses
Control i vigilancia de les operacions de càrrega i descàrrega. Registres.
Actuacions bàsiques davant vessaments, incidents, accidents.
Qué haig de fer jo?. Responsabilitats i comunicacions.
Observacions:
El preu del curs és de 275€ i inclou les sessions i el dossier per participant. Consultar descomptes per associats a Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació, consultar condicions i terminis.
Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
- Full d'inscripció
- Fotocòpia del DNI
- Comprovant de pagament
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
275,00 EUR

Quan

dijous, 30 d’abril, 2020
Hores: 8
Dijous de 9-14h i de 15-18h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta