Cursos

CAE - Coordinació d'activitats empresarials

dilluns de 08:30-14:30h

Objectius

• Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per implantar de forma efectiva la CAE a l’empresa
• Capacitar a l’alumne perquè pugui gestionar una correcta coordinació en els seus centres de treball.

Adreçat a

A empresaris i totes aquelles persones que necessitin gestionar la coordinació d’activitats empresarials.
Temari:
1. Marc jurídic aplicable. Anàlisi del deure de coordinació.
2. Qui és qui en la coordinació d’activitats empresarials?: empresari titular, empresari principal, empresaris concurrents, coordinador d’activitats preventives, autònoms, entitats, personal voluntari, etc.
3. De la teoria a la pràctica: implantació de la CAE.
4. Procediment, metodologia i casuística.
5. Integració de la prevenció de riscos laborals en l’estructura organitzativa de l’empresa.
6. Funcions i responsabilitats en la CAE.
7. Resolució de casos pràctics.
Advantages for companies:
Possibilitat de bonificació, consultar condicions i terminis.
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta, autònoms/es, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples.
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comnprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
180,00 EUR
socis
162,00 EUR

Quan

dilluns, 20 de juny, 2022
Hores: 6h
dilluns de 08:30-14:30h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta