Cursos

COM CONFECCIONAR I FER EL SEGUIMENT DELS PRESSUPOSTOS UTILITZANT TAULES DINÀMIQUES D’EXCEL

Dimarts i dijous 09:00 a 14:00h

Objectius

Dissenyar, d'una forma ràpida i eficaç, un model de confecció i seguiment del pressupost. Un model per optimitzar el control pressupostari.

Adreçat a

Totes aquelles persones responsables dels diferents departaments de l'empresa que necessitin realitzar diferents tipus de pressupostos, fixar objectius i elaborar l'anàlisi de desviacions posterior, així com confeccionar diferents tipus d'informes, indicadors i gràfics del control pressupostari. El nivell d'usuari d'Excel requerit és el bàsic.
Temari:
1. FUNCIONAMENT I CONTINGUT DE LES TAULES DINÀMIQUES APLICADES AL PRESSUPOST
- Diferents formes de confeccionar una taula dinàmica.
- Els principals apartats d'una taula dinàmica: menús d'opcions i disseny.

2. DISSENY DEL MODEL PER A LA CONFECCIÓ DEL PRESSUPOST INICIAL AMB TAULES DINÀMIQUES
- Preparació de les plantilles inicials per confeccionar el pressupost per comptes comptables, àrees o departaments.
- Procés de consolidació de dades per comptes comptables, àrees o centres.
- Anàlisi del pressupost i obtenció dels comptes d'explotació per àrees o departaments.
- Model de càlcul de les previsions de tresoreria a través del pressupost.
- Tècniques de verificació de la coherència del pressupost.

3. DISSENY DEL MODEL DE CONTROL I ANÀLISI DE LES DESVIACIONS AMB TAULES DINÀMIQUES
- Integració de les dades del pressupost amb les dades comptables, àrees o centres per a la seva anàlisi.
- Elaboració de l'anàlisi de desviacions del compte d'explotació, i dels ingressos i despeses detallades.
- Confecció d'un sistema d'alertes per fer el control de les desviacions.
- Elaboració de diferents escenaris i revisions del pressupost.
- Exemple pràctic d'un sistema de pressupostos per a responsables.
- Model de forecast o previsió del resultat suma de dades reals i part del pressupost pendent per tal d'obtenir el resultat al final de l'any.

4. CASOS PRÀCTICS D'ANÀLISI I CONTROL DEL PRESSUPOST I OBJECTIUS MITJANÇANT TAULES DINÀMIQUES
- Diferents tipus de càlcul de les previsions d'ingressos.
- Desenvolupar el pressupost i l'anàlisi de desviacions d'ingressos i despeses, i el control pressupostari dels objectius comercials.
- Confecció d'un pressupost per analitzar la rendibilitat de les diferents activitats o àrees de negoci i la consolidació de dades per empreses.
- Anàlisi per mesos de les inversions previstes amb relació a les inversions reals.
- Control pressupostari d'un projecte: com analitzar les desviacions amb costos i amb temps.

Observacions:
Consultar descomptes per aturats. Possibilitat de bonificació, consultar condicions i terminis.
Requirements:
Per aquest curs els alumnes hauran de portar l’orinador o tauleta portátil amb programa instal·lat
Documentació:
- Full d'inscripcions
- Fotocòpia DNI
- Comprovant de pagament
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
PREU CURS
360,00 EUR
PREU CURS EMPRESA SÒCIA
324,00 EUR

Quan

dimarts, 24 de gener, 2023
Hores: 15H
Dimarts i dijous 09:00 a 14:00h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta