CONTROL DE GESTIÓ

DIMARTS i DIJOUS DE 9:00 A 13:00

Objectius

- Analitzar els principis en què es basa la gestió de tresoreria I la importància d’organitzar-la adequadament.
- Conèixer els diferents fluxos de cobrament i pagament originats per l’activitat habitual de l’empresa.
- Conèixer les tècniques utilitzades habitualment per la gestió de tresoreria, la gestió centralitzada, la tresoreria zero o negative, la informació dels processos, així com la importància d’organitzar el department o àrea de treball.
- Valorar la importància de les relacions bancàries per al finançament I la inversió del deficit o els excedents I els punts a negociar amb les entitats financeres.

Adreçat a

Directius/ves, càrrecs intermedis i personal tècnic de l'àrea de tresoreria i a totes aquelles persones interessades a conèixer com millorar la liquiditat de les seves empreses
Temari:
1. Naturalesa del control de gestió.
1. El compte de pèrdues i guanys de la comptabilitat
2. El compte de pèrdues i guanys analític.
3. Diferències temporals i conciliació
2. Centres de responsabilitat – Conceptes de despesa
1. Palanques de control a l'empresa
2. Control d'ingressos I resultats
3. Classificació conceptual.
3. Els pressupostos.
1. Necessitat de la planificació
2. Els inductors de resultats
4. La relació del compte de resultats amb el balanç de situació.
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en Atur.
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
CONTROL DE GESTIÓ
300,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
270,00 EUR

Quan

dimarts, 3 de març, 2020
Hores: 16H
DIMARTS i DIJOUS DE 9:00 A 13:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta