Cursos

CONTROL DE GESTIÓ A L'EMPRESA: DESPESES I TRESORERIA

dimarts i dijous de 18:00 a 20:30h

Objectius

•Disenyar sistemes de control de gestió de despeses.
•Identificar els conceptes de despesa que afecten l'activitat.
•Dominar els fulls de càlcul com a èina pressupostació, anàlisi i control de l'activitat.
•Elaboració de pressupostos de tresoreria vinculats a les despeses.

Adreçat a

Directius/ves, càrrecs intermedis i personal tècnic de l'àrea d'administració i a totes
aquelles persones interessades a conèixer com controlar les despeses d'explotació
de les seves empreses.
Temari:
1. El Control de Gestió
•Concepte
•Diferència entre costos, despeses i pagaments
•La comptabilitat com a font primera de informació
•Reestructuració de la informació per a gestionar les depeses per naturalesa i
destinació
•Relació entre les despeses i els pagaments
2. Els fulls de càlcul com a èina de control de gestió
•Us òptim dels recursos.
•Gestió de dades i informació.
•Estructuració de la informació: els rangs.
•Dades, funcions i informació.
•Taules dinàmiques.
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
320,00 EUR
preu socis
288,00 EUR

Quan

dijous, 19 d’octubre, 2017
Hores: 30H
dimarts i dijous de 18:00 a 20:30h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta