Cursos

CONTROL DE TRESORERIA

DIMARTS I DIJOUS

Objectius

- Analitzar els principis en què es basa la gestió de tresoreria I la importància d’organitzar-la adequadament.
- Conèixer els diferents fluxos de cobrament i pagament originats per l’activitat habitual de l’empresa.
- Conèixer les tècniques utilitzades habitualment per la gestió de tresoreria, la gestió centralitzada, la tresoreria zero o negative, la informació dels processos, així com la importància d’organitzar el department o àrea de treball.
- Valorar la importància de les relacions bancàries per al finançament I la inversió del deficit o els excedents I els punts a negociar amb les entitats financeres.

Adreçat a

Directius/ves, càrrecs intermedis i personal tècnic de l'àrea de tresoreria i a totes aquelles persones interessades a conèixer com millorar la liquiditat de les seves empreses.
Temari:
1. Importància de la Tresoreria a l’empresa.
1. Recursos de finançament: autofinançament, fons propis I fons aliens.
2. El Balanç de situació, el compte de resultats I la tresoreria,
3. Riscos que afecten a la tresoreria. Indicadors històris I previsionals,
1. Determinació de les necessitats operatives de fons
4. Control de la tresoreria.
1. La previsió a curt terme
2. Creació d'una èina de seguiment de la liquiditat previsional
5. La planificació financera I el pressupost de tresoreria.
6. La relació amb les entitats financeres.
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en Atur.

Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
300,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
270,00 EUR

Quan

dimarts, 21 d’abril, 2020
Hores: 09-13H
DIMARTS I DIJOUS

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta