Cursos

CONTROL DEL TEMPS I PRODUCTIVITAT

dijous i divendres de 9-14h

Objectius

• Adquirir un millor domini en la planificació de les nostres activitats professionals i personals
• Aprendre a identificar els “lladres de temps” externs i com podem controlar-los
• Aprendre a utilitzar nous models d’actuació, suports instrumentals, processos i metodologies de treball
• Adquirir hàbits de gestió del temps que ens permetin tenir una vida més saludable

Adreçat a

Persones que vulguin aprendre a fer una gestió òptima del temps i a millorar la seva productivitat.
Temari:
1. Introducció a la mesura de temps
• El temps com a recurs El temps, un recurs perible
• Canvi d’hàbits respecte la gestió del temps
• Perills d’algunes conductes: excessiu perfeccionisme, la procrastinació
• El treball per objectius
• La roda de Deming
2. Requisits de l’estudi de temps
• Eines per a la gestió eficaç del temps
• La priorització de tasques
• La planificació: Planning anual, full de registre, l’agenda, planificacions trimestrals i/o mensuals, planificacions setmanals, planificacions setmanals, planificacions diàries
• Seguiment, control i avaluació del treball: us d’indicadors d’assoliment, registre d’activitat diària
• Conducció eficaç de reunions
3. Tècniques per a l’estudi de temps
• Mecanismes de control . Activitats d’alt i baix rendiment
• Les activitats d’alt rendiment: establiment de dates límit, corbes de rendiment, tècniques per crear nous hàbits
• Les activitats de baix rendiment
• Organització de la jornada: inici, transcurs i final. Us de bones pràctiques
4. Suplements i temps tipus
• Lladres del temps
• Els lladres interns: identificació i directrius per afrontar-los
• Els lladres externs: identificació i directrius per afrontar-los
5. Mostrejos de treball
• La delegació
• Beneficis de la delegació
• Tasques delegables i les no delegables
• Metodologia pràctica de la delegació: objectius, fases, recursos i fites temporals
• Com afrontar possibles dificultats a l’hora de delegar
6. Temps estàndard i fórmules de temps
• El control de l’ús del propi temps: aplicació pràctica
• El registre de la manera com s’empra realment el temps
• Anàlisi d’aquest registre: identificació de tasques no productives, detecció d’hàbits negatius i reprogramació del temps
Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a CEPTA i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació consultar condicions i terminis
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
240,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
216,00 EUR

Quan

dijous, 11 de juny, 2020
Hores: 10h
dijous i divendres de 9-14h

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta