Cursos

EL LLENGUATGE CREA REALITAT

9-14H


Objectius

 Conèixer en profunditat els actes lingüístics bàsics i la seva influència en la configuració de les pautes comunicatives interpersonals i grupals.
 Augmentar el nivell de consciència de cada participant sobre la seva manera de “demanar”, “oferir” i “acordar”.
 Millorar en habilitats específiques de cada un dels tres actes relacionals.
 Aprendre a transformar la “queixa” en una petició o demanda.

Adreçat a

El curs s’adreça a totes aquelles persones vulguin incrementar el seu potencial de comunicació, lideratge, negociació i impacte en els altres i que valorin les relacions amb els seus companys / proveïdors / clients.... Directius, comandaments intermedis i persones que liderin o coordinin grups
Temari:
1. Com em relaciono en l’ambient laboral?
2. Converses interiors i exteriors i la seva influència en l’estil comunicatiu.
3. El sentit de les paraules. El meta model del llenguatge. Supressió, generalització i distorsió.
4. Com intervenen les creences irracionals en els patrons de pensament i de comunicació.
5. Actes lingüístics bàsics: afirmacions, declaracions i queixes.
6. Els judicis. Què són i com ens afecten alhora de relacionar-nos. Com fer-ne i com rebre’n.
7. Com demanar i oferir, fer promeses i adquirir o reclamar compromisos.
8. Mapes mentals per treballar l’empatia i apropar-nos més a l’altre.
Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en Atur.
Observacions:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats per FUNDAE a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs
Requirements:
- FULL D'INCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
260,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
234,00 EUR

Quan

dimecres, 12 de juny, 2019
Hores: 10H
9-14H

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta