Cursos

EL TELETREBALL: GESTIÓ DEL TEMPS I LA PLANIFICACIÓ DE LES TASQUES

MODALITAT ONLINE

Objectius

• Adquirir un millor domini en la planificació de les nostres activitats professionals i personals
• Aprendre a identificar els “lladres de temps” externs i com podem controlar-los
• Aprendre a utilitzar nous models d’actuació, suports instrumentals, processos i metodologies de treball
• Adquirir hàbits de gestió del temps que ens permetin tenir una vida més saludable

Adreçat a

Persones que vulguin aprendre a fer una gestió òptima del temps i a millorar la seva productivitat.
Temari:
Continguts:
1. INTRODUCCIÓ A LA TEMPORALIZACIÓ
1. ¿Què es el temps?
2. Contextualització històrica
3. El temps en la actualitat
4. Classificació del tiemps
5. El temps com a recurs de la empresa
6. Anàlisis i diagnòstic sobre l’ús del temps
2. AUTOCONEIXEMENT I GESTIÓ DEL TEMPS
1. Diferents hàbits inadequats
2. Temps de dedicació i temps de rendiment
3. Cansament i rendiment
4. Influencia de l’entorn laboral
3. ELS LLADRES DEL TEMPS
1. Interrupcions i Imprevistos
2. Reunions
3. Paperassa
4. PLANIFICACIÓ DEL TEMPS
1. Planteamiento de los objetivos
2. Cómo programar el tiempo
3. Las TIC a nuestro servicio
5.DELEGACIÓ DE TASQUES
1. Avantatges de la delegació
2. Les fases de la delegació
3. Quines tasques delegar
6. EINES I ESTRATÈGIES PER A LA ORGANIZACIÓ DE LES REUNIONS
1. Realizar la presentació
2. L’art de preguntar i respondre
3. Intervenció dels participants
4. Utilizació de medis técnics i audiovisuals
5. Tancament de la reunió
6. Elaboració de l’acta de la reunió
7. BURNOUT
1. Què es el Burnout?
2. Tipus de Burnout
3. Fases del Burnout
4. Causes del Burnout
5. Símptomes del Burnout
6. Conseqüències del Burnout
7. Relacions entre Estrès i Burnout
8. L’AUTOESTIMA: CONCEPTES CLAUS PER LLUITAR CONTRA L’ESTRÈS
1. Definició d’autoestima: autoestima alta, baixa i el seu desenvolupament
2. Auto-respecte
3. Com afrontar-se a las crítiques. Respondre a les queixes
4. Creativitat i Auto-realizació en el traball
9. PREVENCIÓ Y MANEIG DE L’ESTRÉS LABORAL
1. Mesures de prevenció i intervenció
2. Técniques per a la prevenció de l’estrés
3. Intervencions en situacions de crisis
Advantages for companies:
POSSIBILITAT DE BONIFICACIÓ
Observacions:
POSSIBILITAT DE BONIFICACIÓ
Requirements:
FULL INSCRIPCIÓ
COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
FULL INSCRIPCIÓ
COMPROVANT DE PAGAMENT
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
250,00 EUR

Quan

dilluns, 4 de maig, 2020
Hores: 30H
MODALITAT ONLINE

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta