EMPRESA SALUDABLE

DIJOUS DE 9-13H

Objectius

• Explicar les bases per construir i gestionar una empresa més saludable i productiva.
• Donar les pautes per al disseny de llocs de treball més adaptats a les noves realitats i requeriments de les persones.
• Definir les fórmules per incrementar les motivacions als equips de treball des de l’òptica d´una organització saludable.
• Practicar les actituds personals que ajuden a incrementar el nivell de Compromís, optimisme, resiliència, autoorganització i autoconfiança.

Adreçat a

Directius/ves i empresaris/es que desitgin transformar les seves organitzacions en llocs saludables. Caps de departament. Responsables de la Prevenció de Riscos. Responsables de RRHH. Professionals relacionats amb l’administració i direcció d’empreses
Temari:
1. Introducció i models d’Empresa Saludable.
o Concepte de Salut i Benestar
o De la protecció dels treballadors al Model d’Empresa Saludable
o Models d’Empresa Saludable.
o Beneficis de ser una Empresa Saludable.
o Organitzacions saludables
o La salut i el benestar com a valor estratègic per l’empresa
2. El modelo de Empresa Saludable OMS.
o La salut i seguretat en l’entorn físic
o La salut, seguretat i benestar en l’ambient psicosocial
o Els recursos de salut en el lloc de treball
o La contribució de la empresa en el benestar de la comunitat.
3. El sistema de Gestió d’Empresa Saludable.
• Principis del sistema de gestió d’Empresa Saludable
• Implantar un sistema de gestió a la meva empresa
4. Entorn de treball saludable.
o Claus per crear llocs de treball saludable
o Ambient laboral
o Envelliment de les plantilles
o Conciliació de la vida laboral i personal
o Programes de Salut i Benestar
5. Lideratge Saludable.
o Liderar i liderar-se
o Tipus de lideratge
o Liderar la cultura i els valors del benestar
o Factors claus per un lideratge saludable

Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a CEPTA i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació consultar condicions i terminis
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpis DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpis DNI
- comprovant de pagament
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
280,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
252,00 EUR

Quan

dijous, 5 de desembre, 2019
Hores: 12H
DIJOUS DE 9-13H

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta