Cursos

EXPERT/A EN IMPOST IMPOSTOS: IVA I IRPF

dimarts i dijous de 9-14h


Objectius

• Saber diferenciar els diversos fets imposables de l'impost sobre el valor afegit i distingir especialment les operacions que constitueixen lliuraments de béns de les que es consideren prestacions de serveis.
• Delimitar quin és el lloc de realització del fet imposable i quin és la meritació de l'impost sobre el valor afegit en les diferents operacions que grava.
• Comprendre el mecanisme d'aplicació de l'impost sobre el valor afegit, especialment quant als instituts de la repercussió i la deducció del tribut.
• Assimilar quines són les obligacions i els deures formals relatius a l'impost sobre el valor afegit, especialment en relació amb la facturació.

Adreçat a

Dirigit a Llicenciats en ADE, Diplomats en Ciències Empresarials, Llicenciats en Dret, en general economistes i assessors fiscals tributaris, així com a personal d'assessories i en general als professionals que es dediquen a aquesta activitat i busquen una resposta a les dificultats que els sorgeixen en l'exercici diari de la seva professió.
Temari:
1. El Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
2. Entregues de béns i prestacions de serveis subjectes al IVA
3. Exempcions més importants
4. Lloc de realització del fet imposable
5. Devengo del impost
6. Càlcul de la base imposable del impost
7. Subjecte passiu
8. Repercussió del impost
9. Tipus de gravamen
10. Deducció del IVA suportat
11. Devolucions
12. Declaracions relatives al IVA
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta, autònoms/es, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació, consultar condicions i terminis.
Requirements:
- FOTOCÒPIA DNI
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FOTOCÒPIA DNI
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Inscripció
420,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
378,00 EUR

Quan

dimarts, 26 de setembre, 2023
Hores: 20
dimarts i dijous de 9-14h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta