Cursos

FINANCES PER NO FINANCERS

Els dilluns i dimarts de 09:00 a 14:00h


Objectius

Proporcionar als prorfessionals d’arees no financeres de l’empresa els coneixements teorics i sobretot pràctics necessiaris per entendre els conceptes i la terminología de les finances amb els quals podrán prendre millors decisions.
Adquirir els coneixements bàsics en matèria de finances per una comprensió de la informació i gestió en aquesta important àrea, per aquest motiu, el curs s’impartirà de forma molt pràctica i assequible per a tothom.

Adreçat a

A totes aquelles persones que tinguin un càrrec de responsabilitat dins l´empresa, i que tin-guin a veure amb la consecució dels seus resultats.
Temari:
- La informació comptable. El Balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys.
- Anàlisi i diagnòstic econòmic i financer.
- Interpretació del balanç i el compte d’explotació.
- Com afecten les decisions als resultats.
- El punt mort
- Els pressupostos
- Els costos
- Negociació bancària. Sistemes de finançament
- La rendibilitat econòmica i financera.
- La creació de valor a l’empresa.
- Com prendre es millors decisions d’inversió i finançament.
Advantages for companies:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats per FUNDAE a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en Atur
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNi
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNi
- comprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
320,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
288,00 EUR

Quan

dilluns, 11 de novembre, 2019
Hores: 20h
Els dilluns i dimarts de 09:00 a 14:00h

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta