Cursos

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES

DIVENDRES 9-14H

Objectius

• Dissenyar un projecte des de zero.
• Diagnosticar de manera precisa allò que l’organització necessita.
• Elaborar una planificació realista i complir-la.
• Planificar de manera eficient, aprofitant al màxim els recursos de què disposem.
• Capacitar per emprar un ampli ventall de tècniques de disseny, planificació i execució d’un projecte (DAFO, arbres de problemes, anàlisi d’stakeholders, MS Project, tècniques de crunching, etc.).
• Orientar l’organització cap a un sistema de treball basat en la màxima eficiència.
• Orientar l’organització cap a la innovació.

Adreçat a

Caps de departament, caps d'equips de treball, responsables de projectes, personal tècnic,...
Professionals d’organitzacions de qualsevol sector i mida, ja siguin aquests personal directiu, càrrecs intermedis, caps de departament o d’equip, que busquin augmentar la productivitat i el rendiment individual i col·lectiu.
Temari:
• Introducció a la Gestió de projectes.
• Gestió d’equips i lideratge en un entorn de Gestió de projectes.
• Eines de diagnosi, anàlisi i presa de requeriments.
• Disseny, planificació i execució
• Creativitat aplicada a la Gestió de projectes.
• Disseny d’indicadors i sistemes d’avaluació de projectes.
• Planificació de projectes amb programa informàtic
• Presentació de projectes en públic.
• Taller de projectes: exercicis, aprenentatge i plans d’acció
• Avaluació i millora
Advantages for companies:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats segons el Nou Sistema de Formació continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs
Observacions:
Consultar descomptes per associats a la Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació.
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
INSCRIPCIÓ
370,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
333,00 EUR

Quan

divendres, 9 de novembre, 2018
Hores: 20h
DIVENDRES 9-14H

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta