Cursos

ISO 9001:2015 I AUDITORIA INTERNA

dimecres i divendres de 9-14

Objectius

• Conèixer els canvis de la nova norma ISO 9001:2015
• Adquirir els coneixements i eines per adaptar el sistema de gestió actual de l'organització a la nova versió de la norma.
• Ésser capaç de realitzar una auditoria interna conforme als requisits de la Norma ISO 9001:2015.
• Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques del treball de l'auditor.
• Saber interpretar els requisits de la Norma ISO 9001:2015.
• Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
• Capacitar a les persones que reben auditoria per a defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes.

Adreçat a

Tècnics, Directors de Qualitat i Responsables de la coordinació dels sistemes de gestió de qualitat en organitzacions, així com membres de l'equip d'auditors interns de qualsevol organització o professionals que desitgin desenvolupar competències específiques en l'àmbit de la qualitat.
Temari:
1. La Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Conceptes bàsics:
• Normalització
• Certificació
• Acreditació
2. Interpretació dels requisits de la norma.
3. Canvis respecte a la ISO 9001:2008.
4. Adequació de la documentació del sistema de gestió, identificant la informació documentada requerida:
• Enfocament basat en riscos i oportunitats,
• Comprensió del Context intern i extern de l’organització
• Identificar les “parts interessades” en el context de l’organització, (necessitats i expectatives).
5. Perfil de l'auditor segons la Norma ISO 19011:2011
6. Planificació de l’auditoria.
7. Realització de l’auditoria interna.
8. Evidències. L’informe de l’auditoria.
9. Com redactar i tancar no conformitats.
10. Seguiment i tancament de l'auditoria.
11. Casos pràctics


Requirements:
- FULL INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
300,00 EUR
Empreses associades a Cepta
270,00 EUR

Quan

dimecres, 7 de juny, 2023
Hores: 20h
dimecres i divendres de 9-14

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta