L'EXPRESSIÓ ORAL

Dimarts, dimecres i dijous de 15:30 a 18:30

Objectius

• Conèixer els conceptes bàsics i la teoria necessària per a la millora de les comunicacions orals.
• Adquirir i saber aplicar tècniques que incideixin positivament en l’expressió oral

Adreçat a

Totes les persones que vulguin millorar la seva expressió oral.
Temari:
1. Introducció a l’expressió oral
2. El procés de comunicació
3. Comunicació verbal i no verbal
4. Tipus d’interaccions comunicatives
5. Situacions comunicatives quotidianes
6. Situacions comunicatives formals i tècniques
7. Teories sobre la comunicació
8. Els primers oradors
9. Programació neurolingüística (PNL)
10. El missatge
Advantages for companies:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats per FUNDAE a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en atur. Possibilitat de bonificació del curs.
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
250,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
225,00 EUR

Quan

dimarts, 23 de juliol, 2019
Hores: 12h
Dimarts, dimecres i dijous de 15:30 a 18:30

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta