Cursos

LA PREVENCIÓ DE LES EMOCIONS NEGATIVES COM A RISC PSICOSOCIAL

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES9:00 A 14:00

Objectius

- Conèixer quines son les principals emocions negatives en el baix rendiment profesional i competencia personal.
- Treballar des de la prespectiva positiva per tal de minimitzar aquesta afectació.
- Treballar les eines d’afrontament per aconseguir un impacte mínim quan existeix risc de contagi emocional.
Temari:
1.- El fenòmen de l’estrès laboral com a emoció negativa.
Què és l’estrès i com funciona en les persones i els equips.
L’impacte de l’estrès en persones i organitzacions.
La prevenció de l’estrès laboral, una necessitat personal i professional.
2.- La Intel·ligència emocional i la gestió de situacions estressants.
La consciencia emocional com a presa de control.
Escenaris laborals potencialment estressants: els patrons emocionals.
3.- Aprendre a fer servir l’estrès a favor de la tasca.
La utilitat de les emocions com a impulsor i facilitador.
Aprendre a treballar a la zona emocional i en el mindset correct.
La pràctica del optimisme actiu com a antídot davant la pressió
Bons hàbits personals per a reduïr l’estrès i millorar el rendiement
Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en Atur.
Observacions:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats segons el Nou Sistema de Formació continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
270,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
243,00 EUR

Quan

dimecres, 4 de març, 2020
Hores: 15H
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES9:00 A 14:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta