Cursos

LES 5’S’ Separar, Organitzar, Netejar, Estandaritzar i Mantenir (5h)

DIJOUS DE 09:00 A 14:00

Objectius

Mitjançant el coneixement i implementació d’aquesta metodologia es pretén crear una cultura organitzacional que faciliti, d’una banda, el maneig dels recursos de l’organització, i de l’altra la millora dels diferents ambients laborals, amb el propòsit de generar un canvi de conductes que repercuteixin en un augment de la productivitat i el benestar general de l’empresa.

Adreçat a

Tècnics, Directors de Qualitat, Responsables de producció, Responsables de departament, qualsevol persona que vulgui implementar mètodes de millora de la eficàcia i productivitat
Temari:
1. Introducció a les 5S
2. Filosofia de les 5S
3. Beneficis d’aplicació de les 5S
4. Seiri: Separar
5. Seiton: Organitzar.
6. Seiso: Netejar
7. Seiketsu: Estandaritzar.
8. Shitsuke: Disciplina.
9. Implantació
Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació, consultar condicions i terminis.
Observacions:
Consultar descomptes per associats a Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació, consultar condicions i terminis.
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Inscripció
120,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atu
108,00 EUR

Quan

dijous, 8 de setembre, 2022
Hores: 5
DIJOUS DE 09:00 A 14:00

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta