Cursos

LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST DE SOCIETATS

DIMECRES DE 15:30 - 20:30H

Objectius

- Conèixer quins són els elements més determinants en l’elaboració de l’impost sobre societats i relacionar-los amb els registres comptables de que disposa l’empresa. Veure com aquets elements acaben incorporant-se en el model 200 de liquidació de l’impost
- Adquirir els coneixements conceptuals i pràctics necessaris per poder confeccionar les declaracions de l’impost sobre societats

Adreçat a

A personal integrat en els departaments fiscals, que tingui uns coneixements mínims de comptabilitat general, i tingui interès en adquirir els coneixements bàsics i suficients per efectuar una liquidació de l’impost de societats
Temari:
1. La base imposable
- Determinació de la base imposable
- Resultat comptable i fiscal
- Amortitzacions, llibertat d’amortització i béns usats
- Compensació de pèrdues

2. El deute tributari
- Tipus de gravamen i quota íntegra
- Deduccions de la quota
- Bonificacions
- Deduccions per inversions

3. La gestió de l’impost
- Líquid a ingressar o tornar
- Declaració de l’IS
- Pagaments a compte de l’IS
- Empreses de reduïda dimensió
Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a la Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació.
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
280,00 EUR
Associats, inscripcions múltiples, autònoms i persones en atur
252,00 EUR

Quan

dimecres, 20 de febrer, 2019
Hores: 10H
DIMECRES DE 15:30 - 20:30H

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta