Cursos

LOPDGDD- RGPD Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals

dilluns i dijous de 9-13h

Objectius

- Conèixer els conceptes bàsics, les principals obligacions i riscos per la fundació en matèria de RDGP
- Saber quins són els principals elements necessaris per l’acompliment de la normativa
- Estar al corrent de darreres novetats de la normativa
- Conèixer els aspectes essencials de la normativa actual sobre el tractament de dades de caràcter personal, quins canvis implica la nova legislació europea i identificar les adaptacions necessàries a curt termini a les organitzacions.

Adreçat a

Consultors legals, advocats, personal de departament de màrqueting, RRHH, informàtics i empreses de seguretat, gestors, empreses i emprenedors del sector TIC, etc. a tots aquells que volen aprendre a interpretar, entendre i aplicar normativa actual RGPD al seu entorn de treball. El curs protecció de dades també va dirigit a executius, gestors, administratius i professionals de l’entorn, que desitgin aplicar el nou reglament general europeu a les seves empreses o departaments
Temari:
1. Introducció a la protecció de dades de caràcter personal. Conceptes bàsics. Què és una dada personal
2. Marc normatiu actual
3. Tipologia de dades i obligacions per cumplir amb la legislació vigent
4. consentiment per fer tractaments
5. Figura del DPD/DPO
6. Comunicació de incidencies
4. Infraccions i sancions
5. Obligacions de seguretat
6. Responsabilitats del responsable i encarregat
7. Motius per desenvolupar una bona adaptació i acompliment de la RDGP2016/679
8. Activitats d’una adequació a la RDGP2016/679
9. Principals novetats del nou reglament europeu de protecció de dades
10. Casos pràctics
Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples.
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
240,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
216,00 EUR

Quan

dilluns, 30 de setembre, 2019
Hores: 8h
dilluns i dijous de 9-13h

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta