Cursos

NORMA ISO 14001:2015 i Auditoria Interna (20h) COMPLIMENT DE LA NORMA I LES SEVES AUDITORIES

DIVENDRES DE 9-14H

Objectius

• Conèixer els canvis de la nova norma ISO 14001:2015
• Adquirir els coneixements i eines per adaptar el sistema de gestió actual de l'organització a la nova versió de la norma.
• Ésser capaç de realitzar una auditoria interna conforme als requisits de la Norma ISO 14001:2015.
• Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques del treball de l'auditor.
• Saber interpretar els requisits de la Norma ISO 14001:2015.
• Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
• Capacitar a les persones que reben auditoria per a defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes.

Adreçat a

Adreçat a Directors i Responsables de Medi Ambient, Directors i Responsables de Sistemes Integrats de Gestió, Tècnics de Medi Ambient, Directors d'Operacions i Directors de Planta.
Temari:
1. Anàlisi dels canvis generals de la nova Norma ISO 14001:2015
2. Calendari d’adaptació a la nova versió de la norma
3. Els capítols de la Nova Norma ISO 14001:2015
4. Nou enfocament de la norma i canvis més significatius: context de l’organització, la gestió dels grups d’interès, enfocament del cicle de la vida, riscos ambientals, acompliment ambiental i comunicació
5. Eines i mètodes per adaptar el Sistema de Gestió de Medi Ambient segons ISO 14001:2015
6. Perfil de l'auditor segons la Norma ISO 19011:2011
7. Planificació de l’auditoria.
8. Realització de l’auditoria interna.
9. Evidències. L’informe de l’auditoria.
10. Com redactar i tancar no conformitats.
11. Seguiment i tancament de l'auditoria.
12. Casos pràctics
Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació, consultar condicions i terminis.
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- FOTOCÒPIA DNI
- COMPROVANT DE PAGAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
300,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
270,00 EUR

Quan

divendres, 4 d’octubre, 2019
Hores: 20H
DIVENDRES DE 9-14H

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta