NORMA ISO 9001:2015

Divendres de 09:00 a 14:00

La Organització Internacional de Normalització (ISO), seguint amb el seu compromís d'actualització de normes, ha publicat la nova Norma ISO 9001:2015. Podem assegurar que es tracta de la revisió més profunda que s'ha portat a terme en els últims 25 anys. Aquest curs pretén donar a conèixer les modificacions proposades que obligaran a les empreses i organitzacions a tenir que realitzar importants adaptacions en els seus sistemes de Gestió de la Qualitat.

Objectius

Explicar els principals canvis de la nova versió de la norma ISO 9001:2015, que incorpora modificacions significatives respecte a la versió anterior.
Facilitar eines per a la implantació dels nous requisits contemplant a la norma.

Adreçat a

A qualsevol persona involucrada en la planificació, implantació, manteniment, supervisió o auditoria del Sistema de Gestió de la qualitat ISO 9001:2015. Directors/es, tècnics/es i auditors/es de qualitat, Responsables de processos i de producció, professionals relacionats amb la gestió de la qualitat,... i en general qualsevol persona que vulgui adquirir coneixements del sistema de gestió de qualitat en l'organització.
Temari:
1. Evolució de la norma ISO 9001
- Etapes en la revisió i aprovació de la nova ISO 9001:2015
2. Canvis estructurals de la nova norma
- Estructura d'alt nivell. Annex SL
- Revisió dels principis de la gestió de la qualitat
3. Anàlisi dels diferents apartats de la norma
- Capítols informatius
- Blocs de requisits
4. Resum dels principals canvis
5. Nou enfocament de la norma i canvis més significatius
6. Metodologies per evidenciar el compliment dels canvis mes rellevants
- Metodologia per l'anàlisi del context de la organització
- Metodologia per la creació i integració en el sistema de gestió de la qualitat, el pla de gestió de riscos laborals
- Realització pràctica del pla de gestió de riscos laborals
7. Cas pràctic
Observacions:

Requirements:
- Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
- Full d'inscripció
- Fotocòpia del DNI
- Comprovant de pagament
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
NORMA ISO 9001:2015
250,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
225,00 EUR

Quan

divendres, 11 de maig, 2018
Hores: 10
Divendres de 09:00 a 14:00

Organitzador

Cepta
977 211 966
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 211 966
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta