Cursos

PLA DE MÀRQUETING PER A PIMES

dilluns, dimecres i divendres de 9-13h


Objectius

- Entendre el paper del màrqueting com a factor determinant i integrador de totes les àrees de l’empresa. Consecució dels objectius empresarials.
- Prendre consciència i entendre la importància de treballar amb objectius, estratègies i accions de màrqueting.
- Desenvolupar un Pla de màrqueting adequat als objectius de l’empresa i a la realitat del mercat.

Adreçat a

Directius/ves, gerents d’empreses, comandaments intermedis de les àrees funcionals comercial i màrqueting, especialistes de màrqueting que estiguin interessats en millorar la posició competitiva de l’empresa a través la definició i execució d’un pla de màrqueting i a totes aquelles persones interessades en saber crear un Pla de màrqueting.
Temari:
1. Introducció al màrqueting i al pla de màrqueting.
2. Diagnòstic de la situació del màrqueting actual a l’empresa.
3. Estructura i continguts del pla de màrqueting.
4. Objectius del pla de màrqueting.
5. Estratègia de màrqueting.
6. Plans d’acció.
7. Previsions de vendes.
8. Pressupost de màrqueting
9. Compte d’explotació i control.
Advantages for companies:
Possibilitat de bonificació a través de Fundae
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
280,00 EUR
socis
252,00 EUR

Quan

divendres, 1 de maig, 2020
Hores: 12h
dilluns, dimecres i divendres de 9-13h

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta