Cursos

PLANIFICACIÓ FISCAL DEL TANCAMENT DE L’EXERCICI

dimarts i dimecres de 9-14h

Objectius

Adquirir coneixements pràctics dels aspectes comptables i fiscals a tenir en compte en el tancament de l’exercici, deduccions aplicables, compensació de pèrdues, règims especials, etc.

Adreçat a

Aquelles persones que han de dur a terme el tancament fiscal de l´exercici i vulguin actualitzar els seus coneixements
Temari:
1.- PREPARACIÓ DE LA COMPTABILITAT PER AL TANCAMENT Operacions prèvies al tancament.
2,- CÀLCUL DE L’IMPOST DE SOCIETATS. TANCAMENT FISCAL, COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS
Concepte de diferències permanents i temporals entre comptabilitat i fiscalitat.
Pràctica d’ajustaments fiscals sobre el resultat comptable.
Diferències permanents més usuals.
Diferències temporals més usuals.
Comptabilització de diferències existents per a elaborar el compte de resultats definitiu i l’assentament de regularització.
3.- COMPTE DE RESULTATS I ASSENTAMENT DE REGULARITZACIÓ COMPTABLE
4.- BALANÇ DE SITUACIÓ I ASSENTAMENT DE TANCAMENT
5.- ELABORACIÓ DE COMPTES ANUALS
Model normal i abreujat.
Formulació, documentació a presentar, aprovació, presentació i dipòsit.

Advantages for companies:
Consultar descomptes per associats a la Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació.
Requirements:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Documentació:
- full d'inscripció
- fotocòpia DNI
- comprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
280,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
252,00 EUR

Quan

dimarts, 19 de novembre, 2019
Hores: 10H
dimarts i dimecres de 9-14h

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta