Plataformes elevadores

Dijous i divendres de 09:00 a 13:00

Aconsegueix el carnet de plataformes elevadores en només 8 hores T'ajudem a adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a manipular plataformes elevadores

Objectius

Capacitar al participant en les competències teòriques i pràctiques per conduir amb garanties de qualitat i de seguretat plataformes elevadores de treball , d'acord amb la normativa vigent aplicable.

Conèixer tots aquells aspectes que poden suposar un risc en el treball com a operador/a de plataformes elevadores mòbils de persones, tant per la pròpia integritat física i dels companys, com per a l'assegurament de càrrega i les instal·lacions de l'empresa

Adreçat a

El curs s’adreça a operadors/es de plataformes elevadores mòbils de persones o a persones que hagin de conduir puntualment o ocasionalment una plataforma elevadora PEMP.

Totes aquelles persones que vulguin obtenir el carnet de conductor de plataforma elevadora mòbil de persones a través de classes amb un alt contingut de pràctiques.
Temari:
Els cursos es fonamenten en la normativa legal vigent: RD1215/97, RD1435/92 i la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95

1. Necessitat i obligatorietat de la formació

2. Definicions i classificació: Parts d'una plataforma, tipus de plataformes

3. Responsabilitat del/la conductor/a d'una plataforma elevadora

4. Normativa bàsica i elements de seguretat: mesures de prevenció i protecció abans, durant i desprès l'ús de la plataforma

5. Normes durant la conducció

6. Pràctiques amb la plataforma elevadora


Observacions:
El preu del curs és de 150€ i inclou el dossier, les sessions a l'aula, les pràctiques individuals, i el procés de certificació. Consultar descomptes per associats a Cepta i per persones en Atur.

Possibilitat de bonificació a través de la Fundación Tripartita. Consultar condicions i terminis.
Requirements:
- Ser major de 18 anys.

- S'ha de portar calçat de seguretat durant les pràctiques, en cas de no tenir-ne, es recomana portar calçat tapat.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
- Full d'inscripció
- Fotocòpia del DNI
- Comprovant de pagament
Certificació:
Certificat de capacitació, prèvia avaluació teòrica i pràctica del participant.
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Subscription
Lliure

Quan

dijous, 15 de setembre, 2016
Hores: 8
Dijous i divendres de 09:00 a 13:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta