Cursos

PROTOCOL, COMUNICACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ACTES

DIVENDRES DE 9-13H

Objectius

• Adaptar els elements que integren el procés de comunicació per respondre a les ne-cessitats del client.
• Conèixer el concepte de protocol i les normes protocol·làries que regulen el funciona-ment dels actes socials.
• Utilitzar les tècniques, els codis i els usos més adequats en l'organització dels actes tant de caràcter públic com privat.

Adreçat a

Professionals vinculats a l'organització d'actes i esdeveniments, directius, tècnics i assessors de departaments de protocol. Professionals vinculats a la comunicació I al màrqueting,
Temari:
MÒDUL 1. COMUNICACIÓ
- La importància de la Comunicació a l’empresa.
- Instruments de Comunicació dins l’empresa: identitat corporativa, marca, publicitat, publi-cacions, relacions públiques, fires, trobades professionals, esdeveniments dirigits al consu-midor final.
- Esquema de la Comunicació i barreres que dificulten la Comunicació.
- Comunicar-se amb eficàcia en situacions difícils. Actituds davant les situacions difícils.
- El llenguatge verbal i no verbal.
- Anàlisi de característiques de la comunicació telefònica.
- Planificació, control d’accions de comunicació i organització d’esdeveniments promocio-nals.


MÒDUL 2. PROTOCOL EMPRESARIAL - INSTITUCIONAL
- El concepte de protocol. Origen, clases, utilitat i usos socials
- Classes de protocol: El protocol institucional tradicional, el protocol empresarial i el proto-col internacional.
- El departament de protocol de l’empresa
- Descripció de raons i aplicacions més habituals del protocol en diferents esdeveniments
- Organització de reunions.
- Aplicació de tècniques de protocol més habituals
- Procedències i tractaments d’autoritats
- Ordenació de banderes
- Col·locació de participants en presidències i actes
- Aplicació de les tècniques més habituals de presentació personal
- Dinars d’empresa: Col·locació protocolària de presidències a la taula i la resta de convidats
-selecció de menjador i taules.
- Les jornades de portes obertes i les visites d’empresa: organització.
- Composició de presidències.
- Atenció als mitjans de comunicació.

MÒDOL 3. ORGANITZACIÓ D'ACTES (Jornades, Congressos i Convencions etc.)
– Preparació i pla inicial.
– Convocatòria.
– Seu de la reunió.
– Comitès responsables.
– La secretaria d’organització.
– Desenvolupament de l’esdeveniment.
– Els mitjans de comunicació.
– Protocol en el congrés.
– Les hostesses i la resta del personal auxiliar.
Advantages for companies:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats segons el Nou Sistema de Formació continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs
Requirements:
- Full d'inscripció
- Fotocòpia DNI
- Comprovant de pagament
Documentació:
- Full d'inscripció
- Fotocòpia DNI
- Comprovant de pagament
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
290,00 EUR
socis cepta
261,00 EUR

Quan

divendres, 28 de setembre, 2018
Hores: 16H
DIVENDRES DE 9-13H

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta