Cursos

Redacció Professional Eficaç

DILLUNS DE 9-14H

Objectius

- Conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic.
- Adequar el to i el registre de cada comunicació al destinatari.
- Redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa.
- Comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Adreçat a

a persones que treballin en la redacció de documentació d’empresa, models de documents, correus electrònics, redacció per la web i xarxes socials,...
Temari:
1. El grau de formalitat en els correus electrònics.
2. La disposició ordenada de les idees.
3. L’estil més adequat en cada correu, segons la situació comunicativa.
4. Els problemes més habituals en la redacció de correus.
5. La redacció de correus adaptats a cada necessitat comunicativa concreta.
6. Identificar les estructures idònies per als correus.
7. La importància que té redactar correus eficaços per a la feina diària
8. L’acceptació de noves pautes de treball
9. Conscienciació dels punts forts i febles en la redacció dels correus.
10. El reconeixement dels defectes que pot presentar el text d’un correu, a fi d’esmenar-los.
Advantages for companies:
Possibilitat de bonificació consultar condicions i terminis
Requirements:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- COMPROVANT DE PAGAMENT
- FOTOCÒPIA DNI
Documentació:
- FULL D'INSCRIPCIÓ
- COMPROVANT DE PAGAMENT
- FOTOCÒPIA DNI
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
280,00 EUR
SOCIS
252,00 EUR

Quan

dilluns, 4 de maig, 2020
Hores: 10H
DILLUNS DE 9-14H

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta