Rus A1.A

dimarts i dijous de 18:00 a 22:00

Objectius

Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen per a fer-se entendre.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua russa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL)

Adreçat a

El curs està adreçat a tots els alumnes interessats en el tema personal o professionalment.
•Persones que cotitzen per Règim General o Autònom.
•Persones en situació d'atur i treballadors de l’Administració Pública. Aquests col•lectius tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, pel que no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre TSF/223/2016, de 23 d’agost
Temari:
A) ACTIVITATS I ESTRATÈGIES COMUNICATIVES
1. Activitats d'expressió oral
2. Activitats d'expressió escrita
3. Activitats de comprensió auditiva
4. Activitats de comprensió de lectura
5. Activitats d'interacció oral
6. Activitats d'interacció escrita
B) ÀMBITS I SITUACIONS DE COMUNICACIÓ
Els actes d'ús de la llengua s'inscriuen en el context d'una situació específica dins de cadscun dels àmbits en que s'organitza la vida social. L'alumne de primer curs ha de desenvolupar-se en els següents àmbits i situacions
1. Àmbit privat: família; amistats i relacions; llar.
2. Àmbit social: via pública; tendes; bancs; correus; mitjans de transport, aeroports i estacions; allotjaments, hotels, restaurants.
Els àmbits laboral, acadèmic o cultural queden fora del nivell de referència A1
C) COMPETÈNCIES I CONTINGUTS LINGÜÍSTICS
Per realitzar les seves intencions comunicatives, l'alumne ha d'exercir la seva competència lingüística, és a dir, la capacitat que té per utilitzar els recursos lingüístics que coneix. Aquests son els coneixements corresponents al nivell A1:
Fonètica
1. L'alfabet ciríl•lic. Lletres manuscrites i lletres d'imprempta.
2. La fonètica russa: vocals toves i dures, consonants toves i dures, la semiconsonant, els signes tou i dur, ensordiment i sonorització de les consonants, pronunciació de les vocals inacentuades, regles de pronunciació especials.
3. Tipus d'entonació
4. Regles d'ortografia. Puntuació
Mofosintaxis
1. El substantiu.
2. El cas instrumental.
- El cas datiu del destinatari
2. El cas instrumental.
Observacions:
Curs subvencionat, cofinançat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Per a més informació es pot posar en contacte amb nosaltres a formacio@cepta.es o bé trucant al 977211966
Requirements:
Entregar la documentació requerida previ a l'inici del curs.
Documentació:
Per formalitzar la inscripció cal aportar la següent documentació:
Si estàs en actiu
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de la última nòmina sencera, on ha d'aparèixer la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de la empresa

Si ets autònom (freelance)
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms

Si estàs en situació d'atur
•Fotocòpia del DNI en vigor
•Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de demanda de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
•Fotocòpia d'algun document on aparegui el Núm. d ‘afiliació a la Seguretat Social
Certificació:
Entrega d'un certificat d'aprofitament al finalitzar el curs
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
Lliure

Quan

dimarts, 19 de setembre, 2017
Hores: 75
dimarts i dijous de 18:00 a 22:00

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta