Cursos

Té dret la inspeccio a entrar al meu domicili o als meus locals?

TÉ DRET LA INSPECCIÓ A ENTRAR AL MEU DOMICILI O ALS MEUS LOCALS? QUINS DRETS TINC DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ?

 Cada cop resulta més habitual que els procediments de comprovació i investigació desenvolupats pels òrgans d’inspecció comencin amb l’entrada d’aquests al domicili social o privat dels obligats tributaris a fi d’obtenir, directament, documentació amb transcendència tributària que pugui trobar-se a aquells locals.

 A fi de der front a aquestes situacions, és imprescindible conèixer quin nivell de protecció s’atribueix per Llei a cada tipus de domicili, quins requisits s’han de complir per tal que la Inspecció pugui entrar-hi, quina capacitat tenim per oposar-nos a l’entrada, etc.

 En aquesta sessió, els professionals de Garrigues ens ajudaran a clarificar tots aquests dubtes així com a definir pautes d’actuació en cas de que es produeixi una possible entrada i amb posterioritat a la mateixa, des d’un punt de vista eminentment pràctic.

  PROGRAMA:

 -       Tipus de domicili:

o   Domicili constitucionalment protegit.

o   Immobles que no tenen la consideració de domicili constitucionalment protegit.

-       Requisits per l’entrada de la Inspecció:

o   Autorització d’entrada per part de l’obligat tributari.

o   Autorització del delegat especial.

o   Autorització judicial.

-       Drets de l’obligat tributari i actuacions que pot realitzar la Inspecció al domicili o locals de l’obligat tributari.

-       Actuacions que poden realitzar-se per l’obligat tributari amb posterioritat a l’entrada.

 

 

 

 

Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Socis
Lliure
No socis
20,00 EUR

Quan

dijous, 27 d’abril, 2017

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta