TREBALL EN EQUIP

DIMECRES DE 9-14H

OUTDOOR VINVENCIAL A TRAVÉS DE LES CARRERES DE CARS PER A  POTENCIAR LES COMPETENCIES DEL TEU EQUIP HUMÀ

Objectius

– Millorar el treball en equip.
– Veure els aspectes que cal tenir en compte a l’hora de cohesionar equips.
– Saber tractar els conflictes.
– Millorar la confiança entre els membres.
– Conèixer les fases per què passa un equip fins arribar a ser un equip d’alt rendiment.

Adreçat a

Directors/es, caps de secció, caps d'equip, personal tècnic i equips de treball. A totes aquelles persones de l'organització que poden contribuir en la millora I consolidació del treball en equip en el seu entorn laboral.
Temari:
1. Funcions d’un comandament:
1.1. Líders o Directors?
1.2. Funcions de management
1.3. Estils actuals en direcció d’equips: “El líder Coach”
2. Requeriments d’un gestor d’equips
2.1. Perfil d’un comandament
2.2. Habilitats comunicatives
2.3. Eficàcia i Eficiència
2.4. Motivar: Objectius, estratègies i valors.
2.5. Capacitat per delegar i presa de decisions
3. Gestió d’un equip
3.1. Equips de Treball. Rols de l’equip. “Test de perfil personal D.I.S.C”
3.2. Presa de decisions en els equips
3.3. Gestió de conflictes
Advantages for companies:
Tots els cursos organitzats per Fundació Cepta de més de 6h podran ser bonificats segons el Nou Sistema de Formació continuada a través dels butlletins mensuals de cotització a la seguretat social. La Fundació Cepta ho tramitarà, gratuïtament, sempre i quan ens arribi la documentació necessària 10 dies abans de l'inici del curs.
Observacions:
Consultar descomptes per associats a la Cepta, persones en situació d'atur i inscripcions múltiples. Possibilitat de bonificació.
Per a grups d’una mateixa empresa consulteu proposta a mida
Requirements:
- Full d'inscripció
- DNI
- Comprovant de pagament
Documentació:
- Full d'inscripció
- DNI
- Comprovant de pagament
Certificació:
CERTIFICAT D'APROFITAMENT
Tipus d'Entrades Fi de Vendes Preu Quantitat
Suscripción
360,00 EUR
Associats, inscripcions mútliples, autònoms/es i persones en atur
324,00 EUR

Quan

dimecres, 30 de gener, 2019
Hores: 7H
DIMECRES DE 9-14H

Organitzador

Cepta
977 242 313
cepta@cepta.es

On

Cepta
Rambla Nova, 95, baixos
    43001 Tarragona
    Espanya
977 242 313
cepta@cepta.es

Participar a Twitter

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Use this tag: # cepta