Representació Empresarial

<{http://www.w3.org/2000/svg}svg class="at-icon at-icon-linkedin" style="width: 20px; height: 20px;" viewbox="0 0 32 32"><{http://www.w3.org/2000/svg}g><{http://www.w3.org/2000/svg}path d="M26 25.963h-4.185v-6.55c0-1.56-.027-3.57-2.175-3.57-2.18 0-2.51 1.7-2.51 3.46v6.66h-4.182V12.495h4.012v1.84h.058c.558-1.058 1.924-2.174 3.96-2.174 4.24 0 5.022 2.79 5.022 6.417v7.386zM8.23 10.655a2.426 2.426 0 0 1 0-4.855 2.427 2.427 0 0 1 0 4.855zm-2.098 1.84h4.19v13.468h-4.19V12.495z" fill-rule="evenodd"><{http://www.w3.org/2000/svg}svg class="at-icon at-icon-print" style="width: 20px; height: 20px;" viewbox="0 0 32 32"><{http://www.w3.org/2000/svg}g><{http://www.w3.org/2000/svg}path d="M24.67 10.62h-2.86V7.49H10.82v3.12H7.95c-.5 0-.9.4-.9.9v7.66h3.77v1.31L15 24.66h6.81v-5.44h3.77v-7.7c-.01-.5-.41-.9-.91-.9zM11.88 8.56h8.86v2.06h-8.86V8.56zm10.98 9.18h-1.05v-2.1h-1.06v7.96H16.4c-1.58 0-.82-3.74-.82-3.74s-3.65.89-3.69-.78v-3.43h-1.06v2.06H9.77v-3.58h13.09v3.61zm.75-4.91c-.4 0-.72-.32-.72-.72s.32-.72.72-.72c.4 0 .72.32.72.72s-.32.72-.72.72zm-4.12 2.96h-6.1v1.06h6.1v-1.06zm-6.11 3.15h6.1v-1.06h-6.1v1.06z"><{http://www.w3.org/2000/svg}svg class="at-icon at-icon-addthis" style="width: 20px; height: 20px;" viewbox="0 0 32 32"><{http://www.w3.org/2000/svg}g><{http://www.w3.org/2000/svg}path d="M18 14V8h-4v6H8v4h6v6h4v-6h6v-4h-6z" fill-rule="evenodd">
 

Estem presents en diferents comissions d'ordre nacional, autonòmic i local, que permeten al sector empresarial de la província de Tarragona estar informats d'aquells esdeveniments que puguin ser d'interés dels empresari i aportar el nostre punt de vista.

ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

 • Comissió executiva provincial de l'INEM
 • Comissió executiva provincial de l'INSS
 • Comissió executiva provincial Institut Social de la Marina
 • Comissions d'estrangeria de la subdelegació de govern
 • Comisión ejecutiva del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
 • FOGASA (Fons de Garantia Social)

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

TERRITORI:

 • Mesa Local d'Ocupació: Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta
 • Mesa Local d'Ocupació: Baix Camp i Priorat
 • Mesa Local d'Ocupació: Tarragonès i Baix Penedès
 • Mesa Local d'Ocupació: Alt Camp i Conca de Barberà
 • Comissió Pla General de la Formació Professional

BARCELONA:

 • SOC ( Servei d'ocupació de Catalunya) CONSELL DE DIRECIÓ
 • Consell de treball Econòmic i Social
 • Consorci de Formació Contínua de Catalunya
 • Ple del Consell Català de Formació Professional

TARRAGONA:

 • Taula laboral del camp de Tarragona per a la insercció laboral de les dones afectades per la violència de gènere.
 • Comissió Territorial de Seguiment d'Eleccions Síndicals de Tarragona

DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

TARRAGONA:

 • Consell Escolar Territorial de Tarragona
 • Consell Català de Formació Professional

DEPARTAMENT D'ACCIÓ SOCIAL I CIUTADÀ

 • Consell Territorial sobre usos i la gestió del Temps

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

 • Consell de direcció i Consell de salut de la regió sanitària del Camp de Tarragona
 • Consell de direcció i Consell de salut de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre
 • Consell executiu de l'observatòri de salut i medi ambient de Tarragona
 • Consell executiu de l'observatòri de salut i medi ambient del Baix Camp
 • Consell rector i consell salut de la regió sanitària del Baix Camp

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

 • Comitè Executiu
 • Junta Directiva
 • Assamblea General
 • Reunió Presidents i Secretaris Generals de les Patronals
 • Comissió de Fiscalitat
 • Comissió de Formació
 • TLC (Tribunal Laboral de Catalunya)

FEPIME (Federació de la Petita i Mitjana Empresa)

 • Comité Executiu
 • Junta Directiva
 • Assemblea General

CEOE (Confed. Española de Organizaciones Empresariales)

 • Junta Directiva
 • Assamblea General

CEPYME ( Confed. Española Pequeña i Mediana Empresa)

 • Assemblea General

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

 • Agenda 21
 • ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat al Camp de Tarragona)
 • Mesa d'anàlisis i seguiment de la situació econòmica de Tarragona
 • Agència d'energia de Tarragona
 • Candidatura Tarragona 2017
 • Consell assessor del territori
 • Grup impulsor del Pla Tarragona 2022
 • Consell municipal de mobilitat de Tarragona

AJUNTAMENT DE VALLS

 • Consell econòmic i social

AJUNTAMENT DE REUS

 • Consell general de "IMFE Mas Carandell" de Reus
 • Consell general de la Fundació "IMFE Mas Carandell" de Reus
 • Tecnoparc Reus, SA
 • Pla d'acció del Pla estratègic i agenda 21 "REUS DEMÀ"

AJUNTAMENT DE EL VENDRELL

 • Mesa de formació intersectorial, L'EINA

URV

 • Càtedra d'emprenedòria de la universitat Rovira i Virgili
 • Associació de la mesa socioeconòmica del Camp de Tarragona
 • Consell social de la universitat Rovira i Virgili
 • Societat promotora del parc tecnològic de Tarragona

ÀREA DE BENESTAR DEPARTAMENT DE SERVEIS SOCIALS

 • Comissió sociolaboral: pla local d'inclusió social de Reus

ENTITATS DIVERSES

 • Consell d'administració D'APPORTT (Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona)
 • Junta directiva de consum al Camp de Tarragona
 • Ferrmed
 • Junta arbitral de consum de les Terres de l'Ebre