Creació d'associacions d'empresaris 

Portal de transparència de l'associació

Difusió del treball de l'associació