FITXA D'ALTA EMPRESA

DADES DE L’EMPRESA


Si No

COMUNICACIONS A


Dpto *Nom *Email Telefon

Quota


Quota Trimestral Anual
Empreses d’1 a 4 treballadors 50,24€ 200,97€
Empreses de + de 4 treballadors 117,23€ 468,93€
Empreses afiliades a una associació de CEPTA + 4 treballadors 58,61€ 234,46€
Empreses afiliades a una associació de CEPTA fins a 4 treballadors 100,48€
Autònom/ sense treballadors a càrrec 81,20€